16 tiểu bang của Mỹ đi đầu trong việc hỗ trợ thuế nhà đất trong đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 càng chứng minh Mỹ là quốc gia dẫn đầu trong việc chăm sóc đời sống và bảo vệ quyền lợi của công dân hàng đầu trên toàn thế giới. Bằng chứng là 16 tiểu bang đã hỗ trợ thuế cho người dân trong giai đoạn khó khăn này.

Nhằm hỗ trợ người dân trước những tác động của đại dịch Covid-19, chính phủ Mỹ đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho công dân nước này, trong đó có gói cứu trợ thuế bất động sản. Cho đến nay, đã có 16 tiểu bang thực hiện kéo dài thời gian nộp thuế, áp dụng mức lãi suất 0% hay giảm lệ phí và hình phạt trễ hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Những phản hồi tích cực của người dân chứng tỏ sự hiệu quả của gói cứu trợ này đối với cuộc sống người dân 16 tiểu bang, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
nuoc-my-ho-tro-thue-nha-dat-cho-nguoi-dan-trong-giai-doan-covid-19
Nước Mỹ hỗ trợ thuế nhà đất cho người dân trong giai đoạn Covid-19

1.    Tiểu bang California: Mỗi quận sẽ có những chính sách hỗ trợ khác nhau. Tuy nhiên, đa số các quận thuộc tiểu bang này đều áp dụng miễn phạt cho các khoản thanh toán trễ hạn liên quan đến Covid-19.

2.    Tiểu bang Florida: Tiểu bang này thực hiện nộp thuế nhà đất vào đầu mỗi năm, thường là ngày 31 tháng 3, nhưng năm nay họ đã gia hạn thêm hai tuần đến ngày 15 tháng 4. Vì tác động tài chính của dịch Covid-19 dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài nên tiểu bang này đang xem xét để tiếp tục thực hiện các gói cứu trợ khác cho các khoản thanh toán thuế vào năm tới.

3.    Tiểu bang Washington: Đa số các quận của tiểu bang này đã gia hạn thời gian nộp đơn lên đến nhiều tháng.

4.    Tiểu bang Alaska: Hạn chót cho lần nộp đơn khai thuế đầu tiên trong năm đã được đẩy lùi một tháng, đến ngày 15 tháng 7. Và hạn chót cho lần nộp đơn thứ hai sẽ là ngày 15 tháng 9.

5.    Tiểu bang Connecticut: Tuỳ theo địa phương có các chính sách khác nhau, nhưng hầu hết gói cứu trợ thuế bất động sản sẽ bao gồm gia hạn thời hạn nộp thuế và áp dụng mức lãi suất thấp đối với số dư quá hạn.

6.    Tiểu bang Illinois: Một cài quận đã cung cấp điều khoản mở rộng cho việc nộp thuế.

7.    Tiểu bang Indiana: Đã có 60 ngày miễn phạt cho thời hạn nộp đơn đầu tiên và thứ hai.

8.    Tiểu bang Iowa: Hình phạt đã được miễn cho thời hạn nộp đơn đầu tiên. Hạn chót nộp đơn thứ hai, ngày 1 tháng 9, cũng có thể được miễn hình phạt.

9.    Tiểu bang Minnesota: Mỗi quận áp dụng những chính sách khác nhau.

10.    Tiểu bang Mississippi: Hình phạt và tiền lãi sẽ được miễn cho số dư chưa thanh toán và các khoản mới phát sinh.

11.    Tiểu bang New Jersey: Một số gói hỗ trợ sẽ được áp dụng cho ngày nộp đơn vào ngày 1 tháng 5. Các địa phương có thể có những tùy chọn khác nhau cho gói cứu trợ.

12.    Tiểu bang Ohio: Một số quận đã bắt đầu thực hiện các gói hỗ trợ.

13.    Tiểu bang Pennsylvania: Cư dân được gia hạn thời gian nộp thuế đến cuối năm nay mà không phải chịu bất kỳ hình phạt trả chậm nào.

14.    Tiểu bang South Carolina: Tuỳ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, mỗi người sẽ nhận được những chính sách cứu trợ khác nhau.

15.    Tiểu bang West Virginia: Lệ phí và hình phạt sẽ được miễn cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020 cho thời hạn nộp đơn đầu tiên. Hạn chót cho lần nộp đơn thứ hai sẽ là ngày 1 tháng 9.

16.    Tiểu bang Wisconsin: Miễn phạt cho cư dân đối với các khoản nợ đến ngày 1 tháng 10.

Những chính sách hỗ trợ thuế nhà ở Mỹ đã phần nào làm giảm đi gánh nặng về tài chính của rất nhiều người dân sinh sống tại 16 tiểu bang của Mỹ. Một lần nữa, thị trường nhà ở, bất động sản Mỹ cho thấy tầm quan trọng của mình đối với nền kinh tế và đời sống của quốc gia này.

Nguồn: Forbes
 
Lên đầu trang