Mua nhà tại Mỹ có lấy được thẻ xanh không?

Hiện nay, mua nhà Mỹ là hình thức mua – sở hữu tài sản. Việc đầu tư mua nhà tại Mỹ mang lại lợi nhuận ổn định, bền vững và đảm bảo việc sở hữu tài sản an toàn cho nhà đầu tư. Việc sở hữu bất động sản và việc lấy thẻ xanhhai hình thức đầu tư khác nhau nhưng việc sở hữu tài sản ở Mỹ sẽ đem lại lợi thế khi khách hàng muốn đầu tư định cư về sau hoặc khi khách hàng muốn đi du lịch. 
Lên đầu trang